DOBROVOĽNÍK

• Dobrovoľník pracuje 8 hodín denne, resp. tretinu festivalového času. 16 hodín denne má voľno na oddych, zábavu a návštevu koncertov. Dokopy odpracuje 24 hodín za festival. Festival trvá od štvrtku 7.7.2022 do nedeľe 10.7.2022, teda 72 hodín.

• Dobrovoľník pracuje na smeny, nie je možné odpracovať si jednu 24-hodinovú smenu.

• Dobrovoľníci nepracujú manuálne, väčšinou ide o posty tzv. "strážcov" – sú predĺženými očami organizátorov, sú všade tam, kde je potrebné mať prehľad o pohybe ľudí alebo dohliadať na to, aby účastníci nevstupovali do niektorých priestorov, nemanipulovali s konštrukciami, nepreliezali ploty... Strážca neznamená pozíciu SBSkára. Nemusíš sa báť, že bude treba fyzicky zasahovať voči účastníkom, na to je tam bezpečnostná služba a tá sa zhostí svojej úlohy, ak bude treba,

• V deň nástupu na festival musí mať dobrovoľník minimálne 18 rokov. Výnimky sa neudeľujú.

Registrácia dobrovoľníka 

• Registrácia je platná až po zaplatení zálohy. Po naplnení potrebného počtu dobrovoľníkov vypneme možnosť platenia záloh a tým pádom aj možnosť registrácie.

Školenie o BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)

• Organizátor zabezpečí pre každého dobrovoľníka školenie BOZP. Dobrovoľník je povinný sa ho zúčastniť.

Stanovanie

• Dobrovoľníci majú zabezpečený priestor na stanovanie (Frontstage Staff Camp), treba si priniesť vlastný stan, karimatku, spacák. 

Strava + pitný režim

• Stravu vám zabezpečujeme 2x denne (štvrtok, piatok, sobota) – 1x teplé jedlo (polievka + hlavné jedlo) + 1x bageta/deň,

• Rovnako pre vás zabezpečujeme pitný režim: minerálky + možnosť doplniť si pitnú vodu do fľaše.

Darček

• Každý dobrovoľník dostane brandované Pohoda tričko a šiltovku.

Záloha

• Dobrovoľník zaplatí pri registrácii platobnou kartou zálohu vo výške 109 €. Platí sa priamo platobnou kartou cez platobnú bránu – všetky inštrukcie sú priamo v systéme pri registrácii. Záloha bude dobrovoľníkovi vrátená najneskôr 10 dní po skončení festivalu priamo na účet, nie však v prípade, ak hrubo porušil nariadenia – alkohol v službe, nenastúpenie do služby...,

• Po zaplatení zálohy Ti príde potvrdzovací e-mail (do niekoľkých minút).

Zákazy

• Je prísny zákaz pitia alkoholu či užívania iných omamných látok.

Pre viac informácii pozri ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (otázky priebežne dopĺňame).