Budú na festivale opatrenia v súvislosti s pandémiou Covid-19?
Čo sa týka opatrení v súvislosti s pandémiou, budeme postupovať v súlade s platnými nariadeniami.

Aké opatrenia budem musieť dodržiavať ja ako dobrovoľnik?
Podobne ako pri návštevníkoch, nepredpokladáme zásadné obmedzenia. V prípade, že by sa situácia zmenila, budeme dobrovoľníkov o tom informovať prostredníctvom emailu a tiež aktualizujeme informácie na tejto stránke.

Možem ísť na festival ako dobrovoľník, ak budem mať v júli alebo v auguste 18 rokov?
V deň nástupu na festival musí mať dobrovoľník minimálne 18 rokov. Čiže dátum narodenia môže byť najneskôr 6. Júla 2004. Výnimky sa neudeľujú.

Musím platiť zálohu 109 eur?
Po skúsenostiach z minulých ročníkov to vnímame ako nevyhnutnú vec, potrebnú na akúsi zábezpeku toho, že dobrovoľník naozaj do služby nastúpi a že bude zodpovedný. Ak budete dodržiavať podmienky, nemusíte sa báť, že vám záloha nebude vrátená. Hodnota zálohy sa rovná hodnote pemanentky festivalu Pohoda 2022. V prípade vážneho porušenia pravidiel (alkohol v službe, nenastúpenie do smeny) záloha vrátená nebude, dobrovoľníkovi bude odňatý festivalový náramok a bude vyvedený z areálu.

Dokedy najneskôr musím zaplatiť zálohu 109 eur?
Ideálne čím skôr, pretože až po zaplatení zálohy je registrácie dokončená a rátame s Tebou. Ak by sa prihlásilo veľmi veľa dobrovoľníkov a budeme mať naplnené počty, tak zastavíme možnosť platenia záloh, a tým pádom budeme brať len tých, ktorí už zaplatili. Každopádne o tom budeme priebežne informovať tu na webe a aj na našom Facebooku. 

Čo v prípade, ak zaplatím zálohu a festivalu sa nebudem môcť zúčastniť?
V prípade, že dobrovoľník nenastúpi na festival, žiadosti o vrátenie zálohy budeme posudzovať individuálne a jediným prípustným dôvodom na vrátenie zálohy budú zdravotné problémy (na základe lekárskeho potvrdenia). Organizátor si vyhradzuje právo neodsúhlasiť vrátenie zálohy.  Ďalšou možnosťou je nájsť si za seba náhradníka. Zaplatená záloha bude vrátaná na ten istý účet, z ktorého bola uhradená (na účet, ktorý je previazaný s platobnou kartou, z ktorej bola záloha platená). Na jej vrátenie sa vzťahujú tie isté podmienky, aké sú uvedené vyššie. 

Dokedy je možné registrovať sa na festival ako dobrovoľník?
Registráciu uzatvárame po naplnení potrebných pozícií - preto Vás prosíme o zaplatenie zálohy hneď pri registrácií

Je úplny zákaz pitia alkoholu počas celého festivalu?
Ak si po službe dáš pivo alebo dve – a do služby nastúpiš načas a triezvy – tak s tým nikto nemá problém. V zásade to nechávame na vašej individuálnej zodpovednosti.
Pri nástupe do služby a počas celej služby však nemôžeš byť pod vplyvom alkoholu (pozor aj na zostatkový alkohol!). Máme testery na alkohol a námatkovo ich používame počas celého festivalu. 
Omamné a návykové látky sú na festivale zakázané aj mimo služby.

Ak ideme viacerí ako dobrovoľníci (priateľka, súrodenci), môžeme mať rovnaké smeny?
Na 99,9 % tejto požiadavke vyhovieť vieme. Doteraz sa nám ešte nestalo, že by sme túto prosbu/požiadavku nevedeli splniť.

Ako fungujú smeny? Môžem odrobiť naraz 24 hodín a potom mať stále voľno? Ako mi zaručíte, že uvidím svoju obľúbenú kapelu?
Výber a delenie smien je jednou z najťažších vecí, ktoré nás ako zodpovedných ľudí za dobrovoľníkov na Pohode čakajú :) Smeny sú rozdelené na 3 (A,B,C) pravidelne – čiže každý dobrovoľník odrobí rovnaký počet hodín. Dĺžka jednotlivých častí smien je nepravidelná (8+6+6+4 hodiny) – aby sa nestalo, že napr. smena A bude stále ťahať ranné služby a smena B stále večerné. 

Aké sú pozície/náplň práce?
Všetky dobrovoľnícke pozície su nemanuálne – čiže nemusíte nič nosiť, dvíhať a prenášať. Ide väčšinou o stráženie, navigovanie účastníkov, podávanie informácií, kontrolu náramkov, a podobne...

Ako je to s parkovaním dobrovoľníkov, ktorí prídu autom?
Každý dobrovoľník, ktorý príde autom, má možnosť parkovať na festivale ZDARMA. Dostaneš klasickú parking nálepku a zaparkuješ si auto na veľkom (návštevníckom) parkovisku (tým pádom sa autom môžeš hýbať celý festival, ale nemáš ho pri volunteer campe). Priamo pri volunteer campe sa nebude dať parkovať.

Čo si mám so sebou priniesť na festival?
Určite si prines stan, spacák, karimatku, opaľovací krém!, pokrývku hlavy, teplé oblečenie na nočné smeny (občas je FAKT ZIMA), jedlo a pitie na stredu. 

Kedy musím prísť na festival?
Príchod všetkých dobrovoľníkov do Trenčína je v stredu, 6. Júla 2022 (deň pred festivalom) najneskôr o 18:00.

Kedy sa odchádza z festivalu?
Festival sa končí v nedeľu, 10. Júla o 12:00. Ako dobrovoľník môžeš odísť po odpracovaní svojej poslednej smeny.