Pohoda Festival 2024 Volunteers

Musím platiť zábezpeku (zálohu) 50 eur?
Po skúsenostiach z minulých ročníkov to vnímame ako nevyhnutnú vec, potrebnú na akúsi zábezpeku toho, že dobrovoľník naozaj do služby nastúpi a že bude zodpovedný. Ak budete dodržiavať podmienky, nemusíte sa báť, že vám zábezpeka (záloha) nebude vrátená. V prípade vážneho porušenia pravidiel (alkohol v službe, nenastúpenie do zmeny) zábezpeka (záloha) vrátená nebude, dobrovoľníkovi bude odňatý festivalový náramok a bude vyvedený z areálu.

Dokedy najneskôr musím zaplatiť zábezpeku (zálohu) 50 eur?
Ideálne čím skôr, pretože až po zaplatení zábezpeky (zálohy) je registrácia dokončená a rátame s Tebou. Ak by sa prihlásilo veľmi veľa dobrovoľníkov a budeme mať naplnené počty, tak zastavíme možnosť platenia zábezpek (záloh) a tým pádom budeme brať len tých, ktorí už zaplatili. Každopádne o tom budeme priebežne informovať tu na webe a aj na našom Facebooku.

Čo v prípade, ak zaplatím zábezpeku (zálohu) a festivalu sa nebudem môcť zúčastniť?
V prípade, že dobrovoľník nenastúpi na festival, žiadosti o vrátenie zábezpeky (zálohy) budeme posudzovať individuálne. Za prípustné dôvody na vrátenie zábezpeky (zálohy) sa považujú nasledovné: závažné sociálne, zdravotné (na základe lekárskeho potvrdenia) alebo rodinné dôvody. Organizátor si vyhradzuje právo neodsúhlasiť vrátenie zábezpeky (zálohy).  Ďalšou možnosťou je nájsť si za seba náhradníka. Zaplatená zábezpeka (záloha) bude vrátaná na ten istý účet, z ktorého bola uhradená (na účet, ktorý je previazaný s platobnou kartou, z ktorej bola zábezpeka [záloha] platená). Na jej vrátenie sa vzťahujú tie isté podmienky, aké sú uvedené vyššie.

Možem ísť na festival ako dobrovoľník, ak budem mať v júli alebo v auguste 18 rokov?
V deň nástupu na festival musí mať dobrovoľník minimálne 18 rokov. Čiže dátum narodenia môže byť najneskôr 10. Júla 2006. Výnimky sa neudeľujú.

Ako funguje výber pracovných zmien / skupín?
Výber zmien / skupín bude prebiehať až pri registrácii, priamo na festivale v deň nástupu (streda - 10.07.2024). Dôvod je ten, že pozície dobrovoľníkov a potrebný počet dobrovoľníkov na jednotlivé pozície sa dynamicky menia a tým pádom výber zmien / skupín nie je možný pred festivalom.

Dokedy je možné registrovať sa na festival ako dobrovoľník?
Registráciu uzatvárame po tom ako sa nám naplnia požadované počty dobrovoľníkov alebo najneskôr 26.06.2024.

Je úplny zákaz pitia alkoholu počas celého festivalu?
Pravidlo je nástúpiť do služby načas a triezvy :). V zásade to nechávame na vašej individuálnej zodpovednosti.
Pri nástupe do služby a počas celej služby však nemôžeš byť pod vplyvom alkoholu (pozor aj na zostatkový alkohol!). 

V prípade podozrenie porušenia tohto pravidla, vykonáme kontrolu na zistenie množstva alkoholu v dychu. Omamné a návykové látky sú tiež zakázané.

Ak ideme viacerí ako dobrovoľníci (priateľka, súrodenci), môžeme mať rovnaké zmeny?
Tejto požiadavke sa samozrejme snažime vyhovieť. Ideálne je, ak prídete všetci spolu na registráciu, aby sme vás vedeli prihlásiť na rovnaké zmeny.

Ako fungujú zmeny? Môžem odrobiť naraz 24 hodín a potom mať stále voľno? Ako mi zaručíte, že uvidím svoju obľúbenú kapelu?
Ako dobrovoľník budeš na Pohode súčasťou svojej skupiny (A / B / C / D) v korej odpracuješ pravidelné zmeny – čiže každý dobrovoľník odrobí rovnaký počet hodín. Zmeny sa striedajú, aby sa nestalo, že napr. skupina A bude stále ťahať ranné zmeny a skupina B stále večerné. 

Aké sú pozície / náplň práce?
Všetky dobrovoľnícke pozície su nemanuálne – čiže nemusíte nič nosiť, dvíhať a prenášať. Ide väčšinou o stráženie, navigovanie účastníkov, podávanie informácií, kontrolu náramkov, a podobne...

Ako je to s parkovaním dobrovoľníkov, ktorí prídu autom?
Každý dobrovoľník, ktorý príde autom, má možnosť parkovať na festivale ZDARMA. Dostaneš klasickú parking nálepku a zaparkuješ si auto na veľkom (partnerskom) parkovisku (tým pádom sa autom môžeš hýbať celý festival, ale nemáš ho pri volunteer campe). Priamo pri volunteer campe sa nebude dať parkovať.

Čo si mám so sebou priniesť na festival?
Určite si prines stan, spacák, karimatku, opaľovací krém!, pokrývku hlavy, teplé oblečenie na nočné zmeny (občas je FAKT ZIMA), jedlo a pitie na stredu. 

Kedy musím prísť na festival?
Príchod všetkých dobrovoľníkov do Trenčína je v stredu, 10. Júla 2024 (deň pred oficiálnym otvorením areálu festivalu).

Kedy sa odchádza z festivalu?
Festival sa končí v nedeľu, 14. Júla o 16:00. Ako dobrovoľník môžeš odísť po odpracovaní svojej poslednej zmeny.